Tootmine

Ajalooliselt on Volta viimaste aastakümnete põhitoode olnud kolmefaasiline lühisrootoriga asünkroonmootor. Ainsana Eestis omab tehas vastavat oskusteavet ning laia tootmisseadete nomenklatuuri. Osakondadest, mis varem piirdusid ainult põhitoodetele vajalike komponentide ja osade tootmisega, on tänaseks välja kujunenud iseseisvad, erinevaid tellimusi täitvad üksused.

Valdkonnad:

Elektrimootorite valmistamine

Peamiseks kasutusvaldkonnaks on masinaehitus. Sobiva turuosa garanteerib eelkõige kvaliteetne toode ja soodne hind - samade parameetrite juures on lääne analoogid oliliselt kallimad. Toodetakse kuni 30 kW võimsusega mootoreid.

Eksperimentaaltoodang

Eksperimentaaltsehh valmistab tellijate joonise alusel erinevaid detaile, sõlmi ja seadmeid. Kasutusel on täisautomaatsed metalli-töötluspingid, erinevad freespingid, treipingid (ka suuregabariidilised), suuremõõduline lihvpink, ümarlihvpingid jms.

Elektrimootorite remont

Tehases remonditakse ja renoveeritakse erinevaid elektrimootoreid võimsusega kuni 400 kW. Remondi hulka kuulub uute mähiste paigaldamine, laagrite vahetus, staatorite ja rootorite remont, valmistamine ja mootorite balanseerimine, värvimine ning katsetamine.

Stantsimine

Tehase stantsimistsehhi siseseade koosneb 4-st automaatpressist (200-315 tonnise survejõuga) staatori-rootoriplekkide valmistamiseks läbimõõduga kuni 400 mm. Ühe automaatpressi tootlus on kuni 7 tonni toodangut vahetuses.Erineva survejõuga (kuni 315 tonni) poolautomaatpresse on käigus kuni 12. Nendel valmistatakse erinevat pooltoodangut nii põhitootmisele kui ka allhankena.

Alumiiniumivalu

Kasutusel on 4 survevalumasinat (200-400 tonni), millega toodetakse erinevaid vahelduvvoolu elektrimootorite rootoreid, klemmkarpe, korpuseid ja muid alumiiniumdetaile.

Elektrimootorite mähkimine

Mähkimisosakond on spetsialiseerunud väikeseeriatootmisele (kuni 25 000 ühetüübilist mootorit aastas).Valmistatakse ka üksikeksemplaare. Kasutusel on moodne katseaparatuur. Tänu erinevatele materjalitarnijatele on võimalik toota nii B, F kui ka H isolatsiooniklassiga mähiseid.

Tuulegeneraatorite detailide valmistamine

Suhteliselt uus tegevusala (alustati 1999. aastal), esimesed väikepartiid tarniti 2000. aastal Soome ja Rootsi tuulegeneraatori tootjatele.Praegu toodetakse generaatoritele korpuseid ja mähitud staatoreid (võimsusega kuni 30 kW), perspektiivis on püsimagnetiga rootorite ja vertikaallabade tootmisesse juurutamine.

Tööstusseadmete automatiseerimine

Uus tegevusala, millega alustati 1998. a. keskel 18 kuu jooksul on täielikult renoveeritud 4 automaatpressi ja 2 400 tonnise survejõuga valumasinat, samuti mitu väiksemat tööpinki.Suurte tööstusseadmete ja -liinide automatiseerimiseks on Voltas välja töötatud mikrokontroller, mida on juba rakendatud oma tootmisseadmetes.

Stantside ja pressvormide valmistamine

Toodetakse üksikeksemplaridena vastavalt tellitud staatorite ja rootorite nomenklatuurile tehase eksperimentaaltsehhis. Palju kasutatakse allhanget (peamiselt kõvasulamdetailid).Projekteerimisel on nn. kasettstantsid- ja valuvormid, millel on vahetatavad tööpinnad (stantsidel templid ja matriitsid, valuvormidel kuumakindlad osad). Selline konstruktsioon võimaldab tunduvalt alandada tööriistade maksumust väikeseeria-tootmisel ja lihtsustada nende hooldust.

Arengusuunad

Tehas Volta on viimaste aastate jooksul tootnud ja remontinud vahelduvvoolu elektrimootoreid ning see suund jääb valdavaks ka lähitulevikus.Elektrimootorite tootmisel keskendutakse üha rohkem võimalikult universaalsete komponentide valmistamisele, mis võimaldaks oluliselt laiendada väljastatavate mootorite nomenklatuuri ja hoida nende omahind madal. Kindlasti suureneb ostetavate ja müüdavate allhankeosade maht.1999. kuni 2002. a. tulemuste põhjal on näha, et oluliselt suureneb ka remonditeenuste maht.Jätkatakse samuti tuulegeneraatorite komponentide tootmist, lisades sinna hiljem ka elektroonikaosa mikrokontrollerite baasil.