Elektrivõrguga liitumine

Elektrivõrguga liitumiseks palume Teil tulla Volta Energeetika OÜ klienditeenindusse, kus võetakse vastu liitumistaotlus (vt lisatud vorm lehe allosas). Taotlusele palume märkida soovitud liitumispunkti kaitsme suurus amprites.

Taotluse esitamisel palume Teilt omandit ja isikut tõendava dokumendi esitamist. Ärikliendi esindajal palume esitada B-kaardi väljavõte ja firma volikiri.

Vastame Teile 30 päeva jooksul peale taotluse esitamist tehtava lepingupakkumisega. Kui olete meie poolt pakutud liitumistingimustega nõus, sõlmime liitumislepingu ja väljastame arve.

Kui meie pakkumine Teid ei rahulda, püüame läbirääkimiste käigus jõuda mõlemaid pooli rahuldava tulemuseni. Arve tasumisel läheb asi töösse.

Liitumisalane tegevus on Eesti Vabariigis reguleeritud 11. veebruaril 2003. vastu võetud Elektrituruseadusega” (RT I 10.03.03,25,153). Nimetatud seaduse paragrahv 42(2) alusel on välja töötatud ja Vabariigi valitsuse määrusega nr 184, 26.06.03. kehtestatud “Võrgueeskiri” (RT I 27.06.03, 49, 347). Võrgueeskirja 5. peatükk “Võrguga ühendamine” sätestab nõuded kliendi elektripaigaldise võrguettevõtja elektrijaotusvõrguga ühendamiseks.

Volta Energeetika OÜ liitumispõhimõtted ja liitumistasu määrad vastavad nimetatud alusdokumentidele.

Informatsiooni Teie soovi täitmise käigust saate lepingule märgitud telefonil.